Дисципліни кафедри

Кафедра забезпечує викладання теоретичних курсів і практичних мовних навчальних дисциплін:

Перший бакалаврський рівень

1. Настановно-корективний курс з іспанської / французької мови І курс;

2. Практика усного і писемного мовлення іспанської / французької мови І − ІІ курс;

3. Практична фонетика іспанської / французької мови І − ІІІ курс ;

4. Практична граматика іспанської / французької мови І − ІІІ курс;

5. Вступ до мовознавства І курс;

6. Вступ до романської філології ІІ курс;

7. Іспанська мова як 2 га іноземна І − ІІІ курс;

8. Лінгвокраїнознавство ІV курс;

9. Теоретична фонетика французької мови ІVкурс;

10.Практичний курс перекладу іспанської / французької мови ІІ курс;

11.Лінгвопрагматичний аспект ділової комунікації французькою мовою (курс за вибором) ІІІ курс.

Другий магістерський рівень

 1. Культура усного і писемного мовлення іспанської мови І курс;

 2. Соціолінгвістика І курс.